Prevencia

Prevencia pred koronavírusom

  • Umývajte si ruky mydlom a vodou, prípadne ich čistite dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu.

  • Pri kašli a kýchaní si zakrývajte ústa a nos vreckovkou, ktorú po použití odhoďte. Kašlite a kýchajte do ohnutého lakťa, nie do dlaní.

  • Dbajte na čistotu bezprostredného okolia, hlavne povrchov, ako sú kľučky, mobily, stôl a pod., ktorých sa dotýka veľké množstvo ľudí. Obmedzte nosenie náramkov a iných predmetov na rukách.

  • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky. Vírus sa totiž šíri v prostredí kvapôčkovou nákazou a kontaktom osôb na vzdialenosť menej ako jeden meter.

  • Ak to nie je nevyhnutné, nevyhľadávajte miesta s vysokou koncentráciou ľudí, dodržujte osobný odstup aspoň 1 m od iných osôb, nepodávajte ruku, nebozkávajte sa pri pozdrave. V prípade príznakov respiračného ochorenia zostaňte doma a neprijímajte návštevy.

  • Pri závažnejších príznakoch kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva SR (uvzsr.sk), nenavštevujte neohlásene ambulanciu lekára alebo pohotovostnú službu.

  • Účinnú ochranu pred nakazením predstavuje používanie respirátora s ochranným filtrom. Bežná maska neochráni pred nakazením zdravého človeka, avšak na druhej strane redukuje možnosť prenosu vírusov z chorého na zdravé osoby.